Formularz zgłoszenia

Oblicz odszkodowanie

Data
Numer Lotu

Ile to kosztuje?

Nasi dotychczasowi Klienci często tracili dużo czasu próbując samodzielnie odzyskać odszkodowanie. Wielu Klientom odmówiono wypłaty odszkodowania lub ich zignorowano.

Dzięki FLY&I unikniesz stresu związanego z samodzielnym dochodzeniem roszczenia. Bierzemy na siebie prowadzenie procesu odzyskania odszkodowania i związane z tym koszty, a co najważniejsze, nic za to nie płacisz! Dopiero po uzyskaniu dla Ciebie odszkodowania zapłacisz nam wynagrodzenie, które wynosi 27% otrzymanego odszkodowania od linii lotniczych oraz opłatę administracyjną w wysokości 25 euro. Do kwot doliczamy podatek w wysokości 23%.

Wypełnienie formularza jest całkowicie bezpłatne. Jeżeli nie wygramy dla Ciebie odszkodowania - nie ponosisz żadnych kosztów.

Nigdy nie ponosisz ryzyka finansowego i nie jesteś zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat w procesie odzyskiwania odszkodowania.

Kiedy mogę złożyć roszczenie w przypadku odmowy wstępu na pokład?

Możesz domagać się odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład, jeśli stawiłeś się do odprawy w wyznaczonym przez linię lotniczą czasie, nie krócej niż 45 minut przed odlotem, miałeś kompletne dokumenty i odmowa wstępu na pokład nie została spowodowana względami zdrowotnymi, bądź bezpieczeństwa. Pamiętaj, jeśli zrezygnowałeś z podróży dobrowolnie, nie zyskałeś prawa do odszkodowania.

Do czego jestem uprawniony?

Jeśli nie zrezygnowałeś z podróży dobrowolnie, masz prawo do:

  • zwrotu pełnego kosztu biletu, lotu do pierwszego miejsca wylotu albo alternatywnego przelotu do miejsca docelowego,
  • posiłków, napojów, dwóch rozmów telefonicznych, faksów lub wiadomości e-mail,
  • odszkodowania w wysokości 250 EUR - 600 EUR na pasażera w zależności od długości trasy zarezerwowanego lotu.

Roszczenie

Po przesłaniu do nas wypełnionego formularza weryfikujemy Twoje roszczenie i w razie konieczności prosimy o dodatkowe informacje lub dokumenty. 

Mamy 98% skuteczność. Jeśli linie lotnicze powołają się na zaistnienie nadzwyczajne okoliczności, które zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania, sprawdzimy to i w takich przypadkach nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat. 

Zdarza się, że linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania. W takich przypadkach współpracujemy z kancelarią prawną, która przejmie roszczenie na zasadach zwolnienia Cię z opłat w okresie postępowania sądowego. To my pokrywamy koszty zespołu prawnego w procesie dochodzenia roszczenia. Dopiero po otrzymaniu odszkodowania od przewoźnika pobieramy 27% prowizji od kwoty uzyskanego odszkodowania oraz 25 euro opłaty administracyjnej. Do kwot doliczamy podatek w wysokości 23%. Pokrywamy wszystkie opłaty sądowe i opłaty za opinie biegłych.

Nic więc nie płacisz z własnej kieszeni!

Złóż wniosek

Skontaktuj się z naszym specjalistą już dziś, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek.

UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
UE